Nastřelení Pard NV008

Nastřelení Pard NV008

  • Rubriky příspěvkuNávody

1. Pro vstup do menu stisknu a podržím MENU

nastrelenie1.JPG

2. Stisknutím – se prokliknu sem:

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je nastrelenie2.JPG

3. potvrdím stiskem OK a uvidím tuto obrazovku

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je nastrelenie3.JPG

4. Postupným stisknutím OK přejdu na STYLE

5. Stisknutím symbolu – nebo + vyberu typ kříže

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je nastrelenie4.JPG

6. Po vyjmutí požadovaného kříže přejdu stlačením OK na COLOR

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je nastrelenie5.JPG

7. Stisknutím + nebo – si vyberu barvu kříže     

8. Stisknutím OK přejdu na nastavení kříže v ose X

nastrelenie6.JPG

9. Klikáním + nebo – posouvám záměrný bod v ose X

10. Když jsem s polohou v ose X spokojený, stisknu OK, tím se automaticky přesunu na polohu kříže v ose Y

nastrelenie7.JPG

11. A opět tlačítky + a – posouvám záměrný bod, tentokrát v ose Y

12. Když je nastřelení dokončeno, přejdu stlačením OK na položku SAVE

nastrelenie7.JPG

13 Stisknutím + se SAVE změní na YES a stiskem OK potvrdím a uložím nastavení nastřelení. Dlouhým podržením OK se uloží nastavení a opustí toto menu.

Zařízení je schopné uchovat 5 různých nastavení nastřelení pro použití na 5 různých zbraních. A to následovně: začínám podle bodu 1. a pokračuji do bodu 3. Zvýrazněné písmene A, B, C, D, nebo E se dají přepínat mezi sebou a reprezentují 5 různých nastavení nastřelení. Když mám uložené hodnoty pod písmenem například A, a chci nastřelit přístroj na jiné zbrani, na obrazovce podle bodu 3. stisknu + nebo -.

Tím změním písmeno např. A na písmeno B a mohu pokračovat v zadávání mnou požadovaných hodnot podle bodu 4. až 13. Pro uložení další zbraně postup zopakuji.