Nastavení polohy kříže Pard NV007

Nastavení polohy kříže Pard NV007

  • Rubriky příspěvkuNávody

Pro vstup do menu stisknu klávesu MENU

cas1a3a4a5.JPG

… a objeví se tato obrazovka …

cas2.JPG

… stiskem klávesy – přejdu na POZICE záměrného kříže …

… a potvrdím stiskem OK

Změnu hodnoty nastavení v ose Y provedu stiskem kláves + a –

cas1a3a4a5.JPG

  … a mačkáním kláves IR a MENU posouvám kříž v ose X.

Pokud jsem s nastavením spokojen, toto uložím a potvrdím stiskem OK.