Nastavení času a data Pard NV007

Nastavení času a data Pard NV007

  • Rubriky příspěvkuNávody

Pro vstup do menu stisknu klávesu MENU …

cas1a3a4a5.JPG

… a objeví se tato obrazovka.

cas2.JPG

Stisknutím klávesy – …

cas1a3a4a5.JPG

… přejdu na položku Zobrazení data / času …

… a potvrdím výběr stisknutím klávesy OK

cas1a3a4a5.JPG

Objeví se sub-menu, kde postupným mačkáním klávesy OK zvýrazněn YY / MM / DD …

… klikáním klávesy + nebo – zvolím požadovaný formát zobrazení data, stisknutím OK přejdu na položku, kterou chci změnit, a klikáním klávesy + nebo – tuto změním. Pokud jsem s nastavením spokojen, toto uložím stiskem klávesy MENU, tím zároveň opustím nabídku MENU.

cas1a3a4a5.JPG