Rapier s.r.o. – provozovatel internetového obchodu Pard Noční videní a Termovize

+420 727 851 471

info@pard-optik.cz

Sídlo společnosti: Nová 118/20, 962 62 Sása, Slovenská republika

Výpis obchodného registra- Okresný súd Banská Bystrica,Vložka číslo-15906/S

IČO: 44565445
IČ DPH: SK2820000645

Platební údaje pro ČR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109940740/2700
IBAN: CZ3527000000002109940740
SWIFT: BACXCZPP
Adresa banky:
Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Kontrolní orgán:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava